Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a vyhlášky o pracovnej zdravotnej službe, a o stanovení podrobností o prevencii a kontrole prenosných ochorení určujú kategórie zamestnaní, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, tzv. rizikové povolania. Títo zamestnanci sa musia povinne očkovať proti stanovených prenosným ochoreniam.

Ide napríklad o zamestnancov zdravotníckych zariadení, mikrobiologických laboratórií, veterinárnych laboratórií, čističiek odpadových vôd, kafilérií. Taktiež príslušníkov cudzineckej polície, profesionálnych vojakov, hasičov, členov zboru väzenskej a justičnej stráže a podobne.

Typickými ochoreniami, proti ktorým je očkovanie povinné v týchto rizikových povolaniach sú napríklad tuberkulóza, či žltačka typu A a B. Taktiež môže ísť pri vybraných povolaniach o povinné očkovanie proti besnote, kliešťovému zápalu mozgu, či chrípke.

Vyhláška ďalej určuje rozšírené kategórie zamestnaní, kde je očkovanie proti prenosným ochoreniam odporúčané. Ide napríklad o očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu u zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve, očkovanie proti žltačke typu A u zamestnancov v potravinárstve, očkovanie proti chrípke u profesionálnych vojakov a zamestnancov v zdravotníctve, alebo očkovanie proti žltačke typu B príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zložiek, ale i zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Zamestnávatelia z rizikových povolaní sa pýtajú, či uvedené platí aj pre očkovanie proti Covi-19. Do zákona, ani vyhlášky nebolo doposiaľ toto ochorenie doplnené a tak zamestnávatelia nemôžu očkovanie proti nemu požadovať ani pri rizikových povolaniach.

Hoci vyhláška obsahuje odkaz na rozšírenie týchto povinných očkovaní na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby, alebo nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, k takému rozhodnutiu však zatiaľ nedošlo. Koncom júna sa touto otázkou zaoberal aj Ústredný krízový štáb, uvidíme teda, či príde v dohľadnej dobe k zmene.