Sociálna poisťovňa od 1. júla 2023 zvýši sumy minimálného dôchodku o 10,6%.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je od 1. júla 2023 stanovená na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o

  • 2 % za 31. až 39. rok,
  • 3 % za 40. až 49. rok,
  • 5 % za 50. až 59. rok,
  • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.”

Znamena to, že základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eur mesačne. Po zmene súm minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima vo výške 365,70 eur mesačne.


Počet rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku

Násobok životného minima

Mesačná suma minimálneho dôchodku

30

1,36

€365,70

31

1,38

€371,10

32

1,40

€376,50

33

1,42

€381,90

34

1,44

€387,20

35

1,46

€392,60

36

1,48

€398,00

37

1,50

€403,40

38

1,52

€408,70

39

1,54

€414,10

40

1,56

€422,20


Zmenou určenia sumy minimálneho dôchodku sa taktiež rozšíri okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. “Ak od 1. júla 2023 bude suma ich dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok im Sociálna poisťovňa začne vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.”

Poberatelia dôchodkov nemusia o zvýšenie osobitne žiadať, nakoľko Sociálna poisťovňa sumy minimálnych dôchodkov prepočíta automaticky. Zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne.