Povinné očkovanie proti vírusu spôsobujúcemu ochorenie Covid-19 sa v posledných dňoch stalo realitou pre špecifické profesie v Lotyšsku, ako informovala tlačová agentúra LETA. Podľa rozhodnutia lotyšskej vlády zo dňa 6. júla 2021 bude vakcinácia proti Covid-19 povinná pre zamestnancov pracujúcich v lekárskych, sociálnych, vzdelávacích a iných zariadeniach a títo sa budú musieť dať zaočkovať najneskôr do 15. septembra 2021. Pokiaľ sa takíto zamestnanci nariadeniu nepodrobia a zaočkovať sa nedajú, ich zamestnávateľ bude mať možnosť pozastaviť im plnenie pracovných povinností, zmeniť ich pracovnú pozíciu alebo aj ukončiť ich pracovný pomer, a to v prípade, ak nepreukážu, že sú zaočkovaní alebo nepreukážu, že ochorenie Covid-19 prekonali.

V súčasnosti majú príslušné štátne orgány v Lotyšsku za úlohu do 14. júla 2021 pripraviť novelu zákona, ktorý stanovuje opatrenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19. Podľa tejto novely majú mať zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť, že nimi poskytované služby sú z epidemiologického hľadiska bezpečné. To znamená, že poskytovateľ služieb sa musí vedieť preukázať buď potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia Covid-19.

Najbližšie obdobie ukáže, či sa k tomuto prístupu pridajú aj ďalšie európske krajiny, v ktorých sa už o takejto forme povinného očkovania diskutuje. Podľa najnovších správ sa na takýto krok chystá v polovici júla aj Grécko.