Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 7. decembra 2022 zmeny v Zákonníku prace, ktoré sa týkajú príplatkov za nočnú prácu a...