Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 7. decembra 2022 zmeny v Zákonníku prace, ktoré sa týkajú príplatkov za nočnú prácu a prácu cez víkend. Konkrétne ide o nasledujúce mzdové zvýhodnenia :

 1. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu
 • príplatok za prácu v sobotu sa zvýši minimálne o 50% minimálnej mzdy za hodinu
 • prevádzky, v ktorých je práca v sobotu nevyhnutná, možno dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej vo výške 45% minimálnej mzdy za hodinu
 • od 1.1.2023 bude minimálna mesačná mzda vo výške 700€ a minimálna hodinová mzda vo výške 4,023€
 • po novom bude príplatok za prácu v sobotu 2,012€ za hodinu oproti predošlému 1,79€

2.   Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

 • príplatok za prácu v nedeľu sa zvýši najmenej v sume 100% minimálnej mzdy za každú hodinu práce
 • prevádzky, v ktorých je práca v nedeľu nevyhnutná, možno dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej vo výške 90% minimálnej mzdy za hodinu
 • príplatok za prácu v nedeľu bude 4,023€ za hodinu oproti predošlému 3,58€

3.  Mzdove zvýhodnenie za nočnú prácu

 • za nočnú prácu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 40% minimálnej mzdy za hodinu a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu
 • príplatok za nočnú prácu bude 1,61€ za hodinu oproti predošlému 1,43€ a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu bude jeho príplatok za nočnú prácu 2,012€ za hodinu oproti predošlému 1,79€
 • pokiaľ nejde o zamestnanca s rizikovou prácou, je možné dohodnúť v kolektívnej alebo pracovnej zmluve nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, nie však menej ako 35% minimálnej mzdy za hodinu
 • S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí. 

Zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023