Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa 21. augusta 2023 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024.

Od 1. januára 2024 sa suma mesačnej minimálnej mzdy zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. 

Zároveň sa základná hodinová minimálna mzda zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur. 

Tieto sumy platia pre zamestnané osoby, ktoré pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. 

Stupeň náročnosti pracovných miest

Suma minimálnej mesačnej mzdy 

1 (napr. pomocné, prípravné a manipulačné práce)

750 eur

(napr. remeselné, sanitárne a administratívne práce)

866 eur

3 (napr. odborné a riadiace práce)

982 eur

4 (napr. zdravotná starostlivosť, systémové a metodické práce)

1098 eur

(napr. špecializované systémové, koncepčné, tvorivé a metodické práce s vysokou duševnou námahou)

1214 eur

6 (napr. riadiace, organizačné a koordinačné práce)

1330 eur


Stupeň náročnosti pracovných miest

Suma minimálnej hodinovej mzdy

1

4,310 eur

2

4,977 eur

3

5,644 eur

4

6,310 eur

5

6,977 eur

6

7,644 eur


Zvýšením minimálnej mzdy sa zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase vypočítané, ako zákonom stanovený percentuálny podiel minimálnej mzdy:

Mzdové zvýhodnenie za hodinu

Suma 

za prácu v sobotu 

2,155 eur

znížená suma za prácu v sobotu ak vzhľadom na podmienky prevádzky sa práca pravidelne vykonáva v sobotu

1,9395 eur

za prácu v nedeľu

4,31 eur

znížená suma za prácu v nedeľu ak vzhľadom na podmienky prevádzky sa práca pravidelne vykonáva v nedeľu

3,879 eur

za nočnú prácu  

1,724 eur

znížená suma za nočnú prácu ak vzhľadom na podmienky prevádzky  sa prevažná časť práce vykonáva v noci 

1,5085 eur

za nočnú prácu rizikovú

2,155 eur

mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

0,862 eur

náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska

0,862 eur


V prípade, ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy, jej výšku by určoval zákonný automat, ten predstavuje 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok 2022, čo by predstavovalo 744 eur mesačne.

Vývoj výšky minimálnej mesačnej mzdy pre stupeň náročnosti pracovných miest 1 za posledných 5 rokov zobrazuje graf nižšie.