Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudne účinnosť 15. marca 2023.

Novela obsahuje rozšírenie okruhu daňových výdavkov, v časti výdavkov vynaložených na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie, o nasledovné: 

„výdavky vynaložené na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.“

Zámerom tejto právnej úpravy je, aby firemné, či podnikové, škôlky dostali od štátu podporu vo forme daňovej úľavy a aby bol súkromný sektor motivovaný tieto firemné škôlky vytvárať.