Ešte vo februári roku 2021 bola prijatá novela Zákonníka práce, ktorá zaviedla povinnosť elektronickej stravovacej poukážky. Jej účinnosť však bola odložená až do 1.1.2023, aby mali zamestnávatelia dostatok času pripraviť sa na zavedenie týchto elektronických straveniek, napríklad vo forme čipových kariet. 

Uvedená povinnosť je v Zákonníku práce formulovaná nasledovne: „Zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.“

Z odôvodnenia Výboru NRSR pre sociálne veci, ktorý túto zmenu navrhol, vyplýva, že výnimku z tejto povinnosti predstavujú prípady, kedy objektívne nebude možné elektronické stravenky použiť z dôvodu, že na pracovisku, ani v jeho blízkosti, sa nenachádza stravovacie zariadenie, ale napr. aj obchod, či bufet, kde by prijímali tieto elektronické stravovacie poukážky. Nie všade bude totiž možné vybudovať sieť a akceptačné miesta na používanie elektronických stravovacích poukážok, napr. malé obce, malé obchody, bufety, a podobne.

Z uvedeného vyplýva, že spravidla zamestnávatelia vo väčších mestách a obciach a všade tam, kde nie je použitie elektronickej stravenky prakticky vylúčené, musia túto povinnosti voči svojim zamestnancom dodržiavať.