Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky dňa 22.12.2022 predložila návrh novely Zákonníka práce, týkajúci sa rozšírenia zákazu maloobchodného predaja i na nedeľu.

Podľa navrhovanej novely nebude možné nariadiť zamestnancovi prácu v nedeľu, ani sa s ním na tejto práci dohodnúť.

Zákaz sa týka predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. 

Naďalej by však mali platiť výnimky, ako je to pri doterajšom zákaze predaja počas štátnych sviatkov. Otvorené by mali zostať benzínky, lekárne, predaj cestovných lístkov, predaj suvenírov a predaj kvetov. 

Novela zároveň obsahuje návrh, aby v dňoch 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra, boli obchody zatvorené len ak tieto dni pripadnú na nedeľu. 

Výnimku zo zákazu nedeľného predaja by mali tvoriť nedeľa pred začiatkom školského roka a  posledné tri nedele pred vianočnými sviatkami, kedy môžu byť prevádzky otvorené, pričom ak tretia nedeľa pripadne na Štedrý deň, môžu byť prevádzky otvorené do 12.00 hodiny.

Účinnosť zákona je navrhovaná od 1. mája 2023.

Návrh sa momentálne nachádza v prvom čítaní.