Dňa 8.11.2022 Narodná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

1.1.2023 pribudne do zoznamu pamätných dní deň 6.marca ako Deň obetí pandémie COVID-19 a deň 22.septembra ako Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch. 

Pamätné dni sa ale nepovažujú za sviatky, ani dni pracovného pokoja, čo znamená, že zamestnanci nemajú v tieto dni voľno ani iné pracovné zvýhodnenie.